На 21.02.2018 г., в гр. Вършец се проведе дванадесетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Мариус Конов, секретар на община Монтана, член на УС на НАСО РБ.

В заседанието присъстваха членовете на УС: София Янчева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариус Конов и Румяна Дъчева. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Владимир Иванов, Дарина Колишева, Мина Илиева – членове на УС.

Прочети още...

На 21 февруари 2018 г. ще се проведе дванадесето редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Работната сесия е от 15:00 часа в заседателната зала, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 14, Поморие.

2. Подготвителни дейности и процедури по повод  ХХVII Отчетно-изборно ОС на НАСО РБ.

3. Организиране на обучение за секретари на общини от НАСО РБ.

4. Разни.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ!

ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И ИЗПЪЛНЕНИ С ОПТИМИЗЪМ, ДА БЪДЕМ КОМПЕТЕНТНИ И ДА ПОВИШАВАМЕ КАПАЦИТЕТА СИ, ДА РАБОТИМ В ЕКИП И ДА УВЛИЧАМЕ ДРУГИТЕ С ПРИМЕРА СИ!

САМО ТАКА ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЩЕ ЗАСЛУЖИМ УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ!

 

Управителен съвет на НАСО РБ

Изпълнителен директор на НАСО РБ

 

Уважаеми колеги,

Вече 19 години 12 октомври се отбелязва в цялата страна като Ден на българската община.

Република България е единна държава с местно самоуправление и българските общинари са призвани да уважават традициите, работейки в настоящето, но и да виждат бъдещето на местното самоуправление. Днес ние празнуваме достоен празник на достойни хора!

Прочети още...

На 31 август 2017 г. се проведе десетото редовно заседание на УС на НАСО РБ в град Каварна. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Дарина Колишева, секретар на община Каварна, член на УС на НАСО РБ. В заседанието присъстваха само членове на УС и изпълнителният директор на асоциацията.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. подготовка на 20-годишнината на НАСО РБ, както и други въпроси от организационен характер.

Прочети още...

На 26 юни 2017 г. се проведе деветото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Божидар Кънчев, секретар на община Бургас, член на УС на НАСО РБ. В заседанието присъстваха само членове на УС и изпълнителният директор на асоциацията.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. подготовка на 20-годишнината на НАСО РБ и други въпроси от организационен характер.

Прочети още...

На 9-ти май 2017  г. в гр. Пловдив се проведе осмото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членове на УС и КС, Изп. директор на асоциацията и Валя Радева – координатор за област Сливен и секретар на община Сливен.

София Янчева, Председател на УС, откри разширеното заседание с основен акцент кандидатстването на НАСО РБ по проект “Безопасен и отговорен трансграничен регион  Румъния - България”.

Прочети още...

На 22.02.2017 г., в гр. Карнобат се проведе шестото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Ангелина Топчиева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Владимир Иванов, Иванка Иванова и Кремена Събева. 

Отсъстваха Мина Илиева, Дарина Колишева, Мариус Конов и Румяна Дъчева – членове на УС.

В заседанието взеха участие Делян Иванов, Ивона Кънчева-Савова, Христо Христозов, Гюлтен Еминова-членове на КС и Наталия Христова, Изпълнителен директор.

Прочети още...

От 01.01.2017 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Наталия Христова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Декември в гр. Попово.

Професионалният й опит е 12 години в местната власт, от които пет години като Секретар на община Кнежа.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018