Онлайн заседание на КС на НАСО РБ - 11.03.2024 г.

Днес, 11.03.2024 г. от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролният съвет /КС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2023 – декември 2023 г.

2. Проверка и контрол на счетоводната документация.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 07.03.2023 г.

На 07.03.2024 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Иван Динчев и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Делян Иванов, Зихни Дурмуш и Иванка Иванова членове на УС.

26 години НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

С гордост и радост отбелязваме още една година от началото на нашата Асоциация. През този път преодоляхме трудности, изградихме приятелства и оформихме бъдещето си като обединена общност. Споделената ни ангажираност към целите и мисията на НАСО РБ ни вдъхновява и ни кара да се развиваме и растем заедно.

Благодарим на всеки от вас за активността и усилията, както и за енергията, която внасяте в нашето сдружение. Със сигурност имаме още много за постигане и създаване, и с нетърпение очакваме бъдещите предизвикателства и успехи, които да споделяме заедно.

Честити 26 години на НАСО РБ и нека следващите да бъдат пълни с нови постижения, силни връзки и успешни инициативи.

От Управителния съвет и екипа на НАСО РБ

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 23.11.2023 г.

На 23.11.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС.

Отсъства: Делян Иванов, член на УС.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 05.07.2023 г.

На 05.07.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров и Зихни Дурмуш членове на УС.

Заседание на УС на НАСО РБ в с. Старосел - 10.05.2023 г., 11.05.2023 г., онлайн заседание - 17.05.2023 г.

На 10.05.2023 г. от 14:00 часа, в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, Конферентна зала „Евридика“, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС. 

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 21.03.2023 г.

На 21.03.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС и Димитър Димитров член на УС.

Заседание на КС на НАСО РБ - 17.02.2023 г.

На 17.02.2023 г. от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролният съвет на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2022 – декември 2022 г.
  2. Проверка и контрол на счетоводната документация.
  3. Проверка и контрол на придобитите материални активи за 2022 година.

Заседание на УС на НАСО РБ в гр. Стара Загора - 09.02.2023 г.

На 09.02.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС.

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Димитър Димитров и Иван Динчев, членове на УС.

Заседание на УС на НАСО РБ в гр. София - 02.09.2022 г.

На 02.09.2022 г. в гр. София, в административната сграда на Район „Оборище“, Столична община, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева и Димитър Димитров, членове на УС.