Уважаеми членове на НАСО РБ,

С гордост и радост отбелязваме още една година от началото на нашата Асоциация. През този път преодоляхме трудности, изградихме приятелства и оформихме бъдещето си като обединена общност. Споделената ни ангажираност към целите и мисията на НАСО РБ ни вдъхновява и ни кара да се развиваме и растем заедно.

Благодарим на всеки от вас за активността и усилията, както и за енергията, която внасяте в нашето сдружение. Със сигурност имаме още много за постигане и създаване, и с нетърпение очакваме бъдещите предизвикателства и успехи, които да споделяме заедно.

Честити 26 години на НАСО РБ и нека следващите да бъдат пълни с нови постижения, силни връзки и успешни инициативи.

От Управителния съвет и екипа на НАСО РБ

На 23.11.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС.

Отсъства: Делян Иванов, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, Велко Велев и Стефка Граматикова, членове на КС и Силвия Даскалова – изпълнителен директор.

Прочети още...

На 05.07.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров и Зихни Дурмуш членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Стефка Граматикова, член на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Прочети още...

На 10.05.2023 г. от 14:00 часа, в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, Конферентна зала „Евридика“, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева и Делян Иванов, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Антоанета Костадинова, Велко Велев и Стефка Граматикова, членове на КС, Камелия Савова, областен координатор на НАСО РБ за област Монтана и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Прочети още...

На 21.03.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС и Димитър Димитров член на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, член на КС, Камелия Савова, областен координатор на НАСО РБ за област Монтана, Снежана Панайотова, областен координатор на НАСО РБ за област Бургас и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Прочети още...

На 17.02.2023 г. от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролният съвет на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2022 – декември 2022 г.
  2. Проверка и контрол на счетоводната документация.
  3. Проверка и контрол на придобитите материални активи за 2022 година.
  4. Проверка и контрол на деловодната дейност и състояние на документите в архива.
  5. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на Изпълнителния директор за периода август 2022 – декември 2022 г.

Прочети още...

На 09.02.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС.

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Димитър Димитров и Иван Динчев, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС и Силвия Даскалова – изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

Прочети още...

На 02.09.2022 г. в гр. София, в административната сграда на Район „Оборище“, Столична община, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева и Димитър Димитров, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Велко Велев и Мартин Жлябинков, членове на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

Прочети още...

На 03.08.2022 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова, членове на УС. 

Отсъстваше: Мария  Найденова, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, Мартин Жлябинков и Стефка Граматикова, членове на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

Прочети още...

На 28.06.2022 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС. 

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, член на КС и Силвия Даскалова - изпълнителен директор. Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022