На 20.10.2020 г., в гр. Сливен, се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Община Сливен беше домакин на заседанието на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България на първото заседание на Валя Радева като председател на Асоциацията.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Иван Борисов, Иванка Иванова, Мария Найденова, членове на УС. 

Прочети още...

На своето първо заседание, състояло се на 01.09.2020 г. непосредствено след приключване на ХХIX ОС на НАСО РБ, обновеният УС избра за заместник-председател на НАСО РБ г-жа Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево.

 

На 17.06.2020 г. от 15.00 ч., в Конферентна зала на Община Пловдив, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка, Иван Борисов, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Румяна Дъчева и Иванка Иванова, членове на УС.  

Отсъства Соня Георгиева, член на УС.

Прочети още...

На 13.02.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в с. Лесидрен се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева.

Прочети още...

 

Уважаеми колеги и приятели,

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ  ПРАЗНИЦИ!

Нека настъпващата 2020 година донесе на всички много здраве и щастие, професионална реализация и успех, духовна хармония и обич!

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ БЯХТЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА 2019 ГОДИНА!

От УС, КС и Екипа на Н А С О  Р Б

На 10.12.2019 г., в гр. Габрово, се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Мариян Паскалев и Соня Георгиева.

Прочети още...

На 10.09.2019 г., в гр. Кърджали, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 23.07.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Прочети още...

На 18.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

На 17.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018