Заседание на УС на НАСО РБ в с. Лесидрен - 13.02.2020 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в с. Лесидрен - 13.02.2020 г.

На 13.02.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в с. Лесидрен се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева.

В заседанието взеха участие още: Антоанета Костадинова, Димитър Димитров и Гюлтен Еминова, членове на КС на НАСО РБ, Валя Радева, областен координатор на НАСО РБ за област Сливен и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 10/10.12.2019 г. и предходните.

2. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

3. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

4. Разни.

5. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на редовно Общо събрание на НАСО РБ.