В периода юли - ноември 2012 г. бяха проведени едно редовно, едно оперативно и три заседания на Управителния съвет /УС/ по електронен път.

Първото е - заседание на УС се проведе в началото на септември. Дневният ред – с точка единствена: „Организация и провеждане на Форум на секретарите на общини в рамките на VІІІ Годишна среща на местните власти, 14 – 16.10.2012 г. в Пловдив”. Предмет на обсъждане и решения бяха въпросите, свързани с подготовката и провеждането на Форума в Пловдив – време и място, взаимодействие с НСОРБ, тематичната програма и водещите по отделните теми, покани към колеги и гости и други логистични въпроси.

Прочети още...

Първото заседание на УС се проведе на 20 април 2012 г. в Трявна, непосредствено след като делегатите на ХІХ ОС избраха новите членове на УС. Дневният ред – с точка единствена: ”Избор на Председател и Зам. председатели на УС.” Факт е, че всички членове на УС са досегашни членове на НАСО РБ, а като членове на УС – 5 „стари” и 6 новоизбрани! Това, до голяма степен, помогна за деловия и колегиално-приятелски дух на заседанието. И, както вече знаете, след направените номинации и самоотводи, за ръководство на УС бяха избрани колегите:

Прочети още...

На срещата, освен членове на УС, присъстваха и колегите Михаил Куликов-Варна, Валентин Петров-Радомир, Румяна Дъчева-Дряново, както и ИТ-експерти от областни и общински администрации.

По време на срещата се поставиха за разглеждане основните проблеми на общините по реализиране на електронното управление в България, в т.ч. предоставянето на е-услуги, причините за слабия интерес от страна на гражданите и бизнеса към тях, както и затрудненията, които се създават от динамиката на законодателството и от липсата на синхронизация в законотворчеството.

Прочети още...

Уважаеми жители на с. Бисер!

Уважаеми колеги от община Харманли!

Позволете, от името на управителните органи, екипът и всички членове на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, да споделим съпричастността си към ужаса и болката, предизвикани от сполетялото ви бедствие, довело и до смъртта на ваши съграждани!

С извънредно решение на Управителния съвет, НАСО РБ отпуска целева финансова помощ на община Харманли, в помощ на бедстващите хора и семейства в с. Бисер.

Прочети още...

Уважаеми колеги – членове на НАСО РБ,
Уважаеми колеги – секретари на общини,

В периода септември – ноември 2011 г. беше проведено едно редовно разширено заседание на УС. То се проведе в с. Боженци, непосредствено след приключване на Избори`2011. 
Избори`2011 и последиците от тях за общините, секретарите на общини, респ. за НАСО РБ - това беше основната тема на заседанието. 
Характерен белег на това заседание бе, че то, вероятно, е последното заседание на УС с легитимен брой на членовете на УС. От опита, натрупан през годините е ясно, че предстоят оттегляне или освобождаване от длъжност на някои от колегите.

Прочети още...

В периода юли - септември 2011 г. беше проведено едно редовно разширено заседание на УС. То се проведе в Трявна, като паралелна проява на VІІ Практическа конференция на НАСО РБ, проведена в началото на септември. Въпросите, предмет на дневния ред, бяха свързани с резултатите от проведената Практическа конференция, както и такива от оперативен характер.

Избори`2011 - това беше основната тема на Конференцията. Към такива въпроси бе насочен и дебатът по време на заседанието на УС в Трявна – кой, кога и по какъв начин да се внесе яснота по съществуващите казуси, свързани със законосъобразната ОТП на изборите, нормалното протичане на изборния процес и мястото на НАСО РБ в този процес.

Прочети още...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ние, членовете на НАСО РБ, се обръщаме към Вас, за да Ви информираме до къде сме стигнали, какъв опит сме натрупали, какви предизвикателства ни очакват, като храним искрена надежда, че Вие ще продължите започнатото и ще надграждате върху постигнатото, за по-ефективно местно самоуправление и по-голяма удовлетвореност на гражданите - най-важният измерител на нашите усилия.

Прочети още...

В периода април – юни 2011 г. бяха проведени две редовни разширени заседания на УС и едно, чрез електронно гласуване, поради необходимост от оперативно вземане на решения.

Във Видин бе първото от заседанията на УС, в навечерието на ХVІІІ Общо събрание /ОС/. Разбираемо е, че то имаше за дневен ред единствено въпроси, свързани с процедурите и логистиката на Общото събрание, както и на паралелните прояви, подготвени за участниците от нашите любезни домакини – община Видин.

Прочети още...

„Нова Година – Нов Късмет!”, казва народът. С това позитивно мото започна работата си и УС през новата 2011 г. А от късмет и позитивни усилия и действия имаме нужда всички, в стремежа си да удовлетворяваме потребностите си, в т.ч. и вашите, уважаеми колеги!

И така, на 20.01.2011 г. в община Стара Загора се проведе петото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Освен членове на управителните органи, присъстваха и членове от региона – Йордан Тенчев-Бр.Даскалови, Димка Нейкова-Мъглиж, Таня Кирилова-Опан, Красимира Кънчева-Павел Баня, Тонка Божкова и Деко Делев-Раднево, Виктория Янкова-Чирпан.

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018