На 15.11.2018 г., в гр. Добрич, се проведе петото редовно заседание на Управителния съвет на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева. Отсъстваха: Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Заместник председатели на УС; Ангелина Топчиева и Иванка Иванова членове на УС.

В заседанието участваха Гюлтен Еминова, член на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

Прочети още...

Днес, 12 октомври, е Денят на българската община.
В Държавен вестник на 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.
Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. - Глава 1, чл. 3 - “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”

Прочети още...

1. Организационно и институционално укрепване на  НАСО РБ.

1.1 Привличане на нови членове, както и извършване преценка на необходимостта от актуализиране размера на членския внос.

1.2 Повишаване и разширяване влиянието на НАСО РБ сред колегите, чрез подобряване на контактите между тях, и тези между управителните органи и членовете.

1.3 Създаване на увереност за стабилност и висок професионализъм сред членовете на НАСО РБ, приоритетно решаване на проблемите на колегите чрез своевременно предоставяне на професионална помощ от членовете на УС, включително чрез използване на външни експерти.

Прочети още...

От 01.09.2018 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Силвия Даскалова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Август в гр. Габрово.

Професионалният й опит е 17 години в местната власт, от които две години като Секретар на община Габрово.

По образование е магистър по право.

На 24.08.2018 г., в гр. Габрово се проведе петото редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Сезгин Бекир, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка. На основание чл. 18, ал. 2 от Устава, бе установена двустранна конферентна връзка с Ангелина Топчиева, Божидар Кънчев и Соня Георгиева, членове на УС. В заседанието взе участие и Васил Панчаров, ВрИД Изпълнителен директор. Отсъстваше: Мариян Паскалев, член на УС.

Прочети още...

На 09 юли 2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на община Габрово ще се проведе третото редовното разширено заседание на УС на НАСО РБ, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изпълнение на решенията от Протокол 2 от заседанието на УС в София
  2. Информация за участието на членовете на НАСО РБ в Националната среща на секретарите на общини, организирана от „НСОРБ-Актив” ЕООД.

Прочети още...

На 01 юни 2018 г. ще се проведе първото редовно разширено заседание на новият УС и КС на НАСО РБ. Работната сесия е от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Рамада - София, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Структуриране на работата на новоизбрания УС.

2. Изпълнение на решения на УС от Протокол 17 – Пловдив.

3. Подготвителни процедури и дейности по повод ХIV Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда.

4. Изготвяне на Становище на НАСО РБ, относно декларациите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

5. Конкурс за Изпълнителен директор на НАСО РБ – избор на Комисия за избор.

6. Отчет за приходите и разходите на ХХVII ОС на НАСО РБ.

7. Разни.

На 21.02.2018 г., в гр. Вършец се проведе дванадесетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Мариус Конов, секретар на община Монтана, член на УС на НАСО РБ.

В заседанието присъстваха членовете на УС: София Янчева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариус Конов и Румяна Дъчева. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Владимир Иванов, Дарина Колишева, Мина Илиева – членове на УС.

Прочети още...

На 21 февруари 2018 г. ще се проведе дванадесето редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Работната сесия е от 15:00 часа в заседателната зала, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 14, Поморие.

2. Подготвителни дейности и процедури по повод  ХХVII Отчетно-изборно ОС на НАСО РБ.

3. Организиране на обучение за секретари на общини от НАСО РБ.

4. Разни.

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018