Девета практическа конференция на НАСО РБ

След двугодишно прекъсване, ето че отново организирахме и проведохме практическа конференция зад граница – девета поред! И всичко това, след  проявения интерес и предложението ви по време на ХХІ-то ОС във Велико Търново и последвалите решения на УС. 

ІХ практическа конференция на секретарите на общини извън работната среда бе проведена в периода 09.06. – 14.06.2013 г. в Чешме, Турция.

Седмата практическа конференция на НАСО РБ

Да! Седма година поред се провежда Практическата конференция на НАСО РБ извън работната среда, но сега ...за първи път в България. Това беше желанието на членовете, от една страна, а от друга - стремежът да не се нарушава традицията, изградена през годините.

Предвид динамиката обществените процеси и професионалните ангажименти на членовете, като най-подходящ срок за провеждане на Конференцията бе определено времето – първите три дни на септември. Периодът бе съобразен и с календарния план на организационно-техническата подготовка /ОТП/ на изборите, и с очакването, междувременно да са публикувани и Методическите указания на ЦИК. 

Шеста практическа конференция на НАСО РБ – Словения ` 2010

И така, Шеста практическа конференция на секретарите на общини извън работната среда, проведена в периода 13.06. – 17.06.2010 г. в к.к. Терме Крка, Словения

Участници – само 30 секретари на общини, зам.кметове и други ръководители на общини и районни администрации. За съжаление, по-малко от 2/3 от участниците бяха членове на НАСО РБ. Не зная, кризата ли, „кризисни ситуации” от друг характер или размера на таксата за участие попречиха за по-масовото участие в Конференцията, но ... това е положението и тази година!