Шеста практическа конференция на НАСО РБ – Словения ` 2010

Шеста практическа конференция на НАСО РБ – Словения ` 2010

И така, Шеста практическа конференция на секретарите на общини извън работната среда, проведена в периода 13.06. – 17.06.2010 г. в к.к. Терме Крка, Словения

Участници – само 30 секретари на общини, зам.кметове и други ръководители на общини и районни администрации. За съжаление, по-малко от 2/3 от участниците бяха членове на НАСО РБ. Не зная, кризата ли, „кризисни ситуации” от друг характер или размера на таксата за участие попречиха за по-масовото участие в Конференцията, но ... това е положението и тази година!

По отношение на програмата, стараехме се да се движим по нея, особено в делови план.

Тук е мястото да изкажа искрената си благодарност на колегата Петя Руменова – Сливен и туроператора „Глобус”ЕООД-Сливен, които отделиха много време, усилия и ресурси, за да установят контакти с местните курортни комплекси, както и с ръководството на общините в региона, на чиято територия се намирахме. Без тяхната безрезервна помощ деловата програма и участието на поканените гости трудно биха се реализирали. Благодарим ви, колеги!!!

Но да караме по реда на събитията!

Първият ден – за възстановяване след пътуването и опознаване на обстановката. Чудесното място, на което попаднахме и хубавото време ни позволи много бързо да се адаптираме. Не случайно казват: „Тук е Зеленият Рай на Европа !”. Прекрасни условия и за делова работа, и за отдих!

Ден втори. За разлика от другите конференции, сега официалната делова част бе проведена през втория ден на пребиваването и, по предложение на символичните домакини от община Ново Место. Тя се проведе в конферентната зала на комплекса „Терме Крка”. В резултат на предварителните договорености с община Ново Место, гости на проявата бяха Алойсиус Мухич – Кмет, Радко Крижман – Заместник кмет и Йоже Кобе – Директор на администрацията /Секретар/. Официалната част бе открита от София Янчева – Председател на УС на НАСО РБ. В краткото си експозе тя представи дневния ред на Конференцията и гостите. Изрази задоволството си, че въпреки „камерния състав” в сравнение с предишни конференции, традицията се запазва и изрази увереност, че ще продължи и за в бъдеще, стига колегите да имат желание и повече възможности за това.

/Пълният текст на фонограмата от представянето на символичните домакини от община Ново Место и дискусията след това представям в прикачения файл, по-долу!/

За финал, на символичните домакини и гости бяха връчени Почетния плакет на НАСО РБ и сувенири, за спомен от приятната и полезна среща, след което, с топли думи на благодарност, тя бе официално закрита от София Янчева – Председател на УС на НАСО РБ и водещ на Конференцията.

На третия ден от пребиваването ни, със съдействието на г-н Мухич, имахме възможността в продължение на няколко часа да посетим и проведем делова среща с екипа на местната държавна институция, подобна на нашите областни администрации. С любезното съдействие на г-н Йоже Прескар – Областен управител бяхме запознати с екипа на областна администрация и условията на работа. В прекрасно обзаведената ритуална зала с подробна презентация г-н Прескар ни представи структурата и принципите на работа на тяхната администрация, взаимодействието с местната община, правомощията на местното и държавното ниво по места, видовете услуги и начин на предоставянето им на гражданите и бизнеса и други въпроси. Г-н Прескар и неговият екип с удоволствие и много изчерпателно отговориха на въпроси зададени от колегите-участници.

            И така... Много добрите условия за работа и почивка и възможността за персонален избор на участие в паралелните прояви и посещения повлияха отново, както и през миналите години, на доброто настроение и високата мотивация на участниците. Така, паралелно с деловата програма, имахме прекрасната възможност да се запознаем и с други забележителности от всякакъв характер, както на място, в околностите на Ново Место, така и по маршрута на отиване и връщане, с кратките разходки в Загреб и Белград. Красива, спокойна и гостоприемна заобикаляща среда – това е, може би, най-краткия изказ на „характеристиките” на Словения – една уредена страна, типичен представител на европейското семейство!

В заключение, считам, че целта на Конференцията бе постигната! Е! Имаше някои недоразумения, но... без това никога не е минавало! Всичко е въпрос на организация и вземане на решения - това, което правим ежедневно. А когато става въпрос за организация и решения по повод подобни прояви, те трябва да са в интерес на всички участници, за да се чувстват всички комфортно и с полза от участието си, независимо от личните си приоритети. А вие, които участвахте, как мислите?!?

Не на последно място искам още веднъж да благодаря на тур-оператора - фирма „Глобус”ЕООД, на колегата Петя Руменова и на всички колеги-участници, за това че всеки, по свой начин, допринесе за успеха на Конференцията. Благодаря, „Глобус”ЕООД ! Благодаря, колеги!

И така, ... до следващата Конференция! Ще участвате пак, но ... в по-разширен състав, нали?!?

 Васил Панчаров

Организатор и участник