Покана за ХХXIII Общо събрание на НАСО РБ

Покана за ХХXIII Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното ХХXIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе от 14.00 ч. на 11 май 2023 г. в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, конферентна зала "Терес“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2022 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2022 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2023 г.

6. Приемане на нов Устав на НАСО РБ.

7. Разни.

Бивши членове на НАСО РБ биха могли да присъстват на редовното ХХXIII Общо събрание, в случай че заявят интерес и е налице възможност за тяхното включване.

Заповядайте!

Очакваме Ви!