Седемнадесета практическа конференция на НАСО РБ - Върнячка Баня, Сърбия`2023

Седемнадесета практическа конференция на НАСО РБ - Върнячка Баня, Сърбия`2023

В гр. Върнячка баня, Сърбия, в конферентната зала на хотел „Фонтана“, за седемнадесети път се проведе традиционната Практическа конференция на НАСО РБ на тема “Актуални въпроси в работата на секретарите на общини". Партньор на НАСО РБ за събитието и символичен домакин беше Община Върнячка баня.

27 секретари на общини, ръководители и служители в общински администрации от цялата страна имаха възможност да участват в тематични панели, презентации и дискусии по въпроси, свързани с приключване на мандат 2019-2023, актовете, които е необходимо да бъдат издадени или приети преди местни избори, правните действия, които следва да бъдат извършени от страна на кметовете и общинските съветници.

Още при пристигането си участниците се запознаха с историята, направените в последните години промени на инфраструктурата и благоустрояването на туристическия град Върнячка баня. На място бяха разгледани част от забележителностите, реконструирания парк и закритите минерални извори.

На 12.06.2023 г., се откри официално деловата част на Конференцията. След встъпителните думи на Румяна Дъчева – заместник-председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Севлиево, и пожеланията за ползотворна и успешна работа, се премина към темите по предварително обявената програма.

Кремена Събева – заместник-председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Карнобат, модератор на събитието, даде началото и направи кратко въведение в темата „Преходът между мандатите в местната власт - правни аспекти и практически решения“. Румяна Дъчева презентира подготвената информация и представи акцентите на първата работна сесия. Особено внимание беше отделено на възникването и прекратяването на правоотношенията с кмета на общината и кметовете на кметства, произтичащите от тях правни последици и необходимостта от предприемане на определени действия и подготовката за издаване и приемане на актове. Началото и края на мандата на местната власт, бяха дискутирани през погледа на съдебната практика, бяха разгледани в детайли процедури, практически решения, както и образци на заповеди, споразумения и други примерни документи.

Димитър Димитров – член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Угърчин, продължи с презентация по втората част на програмата на ХVII Практическа конференция на тема „Финансиране на делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация“. След представяне на правната рамка и етапите на бюджетния процес се разгледаха отделните функции, имащи отношение към възнагражденията на служителите в общинската администрация и отражението на конкретните разпоредби върху техния размер. Изложи се и се подложиха на обсъждане предложението на НАСО РБ за увеличение на минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и предложението за нормативна промяна, уреждаща индексиране на индивидуалните работни заплати с % равен на %-то увеличение на минималната работна заплата за страната.

Проведени бяха дискусии по темите, като в тях активно се включиха голяма част от участниците.

На следващия ден, 13.06.2023 г., символичният домакин Община Върнячка баня, в лицето на председателя – Бобан Джурович, приветства членовете и ръководството на НАСО РБ и изрази радостта си, че именно в сърцето на Сърбия се провежда ХVII Практическа конференция, чрез която се продължава развитието на международното сътрудничество на най-голямото професионално сдружение в сферата на местното самоуправление в България. Председателят Бобан Джурович предостави възможност на  присъстващите, чрез кратък филм, да се запознаят с туристическите дадености на най-посещавания СПА курорт на територията на Сърбия, представи някои от приоритетите за развитие на общината и работата на ръководената от него администрация.

При изключителен интерес продължи работната среща с представителите на ръководството на общината: Славиша Паунович – началник на общинската управа, Ясмина Трифунович – ръководител на работата на служителите в общинската администрация, Небойша Алимпич – ръководител на службата за местно икономическо развитие, които представиха икономическия профил на община Върнячка баня, начина на работа на общинските администрации в Сърбия, тяхната организационна структура, статут на държавния служител, е-управление и дигитализацията на местно и национално ниво, с предоставяните услуги за гражданите и бизнеса, в т.ч. и комплексни административни услуги. Разменени бяха подаръци и се отправиха взаимни благодарности за доброто партньорство при провеждане на събитието.

На финала се пристъпи към посещение на Центъра за административно обслужване на Община Върнячка баня, където се очерта поле за сътрудничество в дългосрочен план, споделяне на опит и представяне на добри практики в бъдеще и на територията на нашата страна.

Румяна Дъчева и Кремена Събева – заместник-председатели на УС, благодариха на секретаря на Район „Оборище“, Столична община и член на УС на НАСО РБ – Иван Динчев, за съдействието при организационните дейности, на всички участници и водещи за активността и ангажираността и направиха закриване на ХVII Практическа конференция на НАСО РБ.

През останалото време, неформално, участниците обмениха опит помежду си и по други теми, които не бяха предмет на деловата програма.