Новите управителни органи на НАСО РБ с мандат 2010 – 2012 г.

В резултат от гласуването, участниците в ХVІІ-то ОС избраха следните колеги:

С Решение № 11 от Протокола от ХVІІ-то ОС на НАСО РБ от 15.04.2010 г.

Членове на Управителния съвет на НАСО РБ:

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018