Успешно приключи редовното ХХVIII Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи редовното ХХVIII Общо събрание на НАСО РБ

На 18 април 2019 г. /четвъртък/, в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА”, гр. Пловдив, се проведе ХХVIII ОС на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

4. Приемане на отчет за дейността на КС за 2018 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2019 г. и делегиране на УС на права да извършва компесаторни промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха  над 110 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Началото бе дадено от г-жа София Янчева - председател на УС на НАСО РБ и Секретар на Община Благоевград, точно в 14.00 ч.

След откриването бе дадена думата на Заместник-кмета по култура и туризъм на Община Пловдив инж. Александър Държиков, който приветства делегатите – членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна от името на Кмета на града – инж. Иван Тотев. 

Гости на ХХVIII ОС на НАСО РБ бяха: Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив и член на УС на НАПОС, Ангел Папазов – Кмет на Община Първомай и Председател на УС на РАО " Тракия", Делян Дамяновски – Изпълнителен директор на НАПОС, Михаела Малеева – Изпълнителен директор на АСКО, Павел Иванов – Изпълнителен директор на ИПА, Петя Донова – Управител, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, София, проф. д-р Ирина Цакова и Траяна Тимева – членове на УС на Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” и Венцеслав Кожухаров – експерт към НСОРБ,  бивш Секретар на Община Благоевград и бивш Член на УС на НАСО РБ.

ОС беше уважено от почетните членове на НАСО РБ - Цветан Нанов – учредител на НАСО РБ, първи Председател на УС на НАСО РБ и Главен секретар на НСИ и Васил Панчаров – Изпълнителен директор на НАСО РБ за периода 1998-2016 г. и ВрИД през 2018 г.

Приветствие бе отправено и от г-жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив и член на УС на НАПОС.

Поздравителен адрес от НСОРБ беше прочетен от г-жа Мина Илиева, Секретар на Община Велико Търново, упълномощена от инж. Даниел Панов – Председател на УС и Кмет на Община Велико Търново.

Поздравления и пожелание за успешна работа се получиха и лично от г-жа Михаела Малеева – изпълнителен директор на АСКО.

Поздравителни адреси бяха получени и от други партньори на НАСО РБ - СЮЗО и НАПОС.

Единодушно бе мнението на партньорите, споделяно неведнъж - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, благодарение на експертизата на своите членове, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХVIII ОС на НАСО РБ, за нови членове на Асоциацията бяха приети Секретарите на общини:

 1. Магдалена Панева - Гурково
 2. Емине Ардалиева - Сърница
 3. Цветозара Блажева - Белово
 4. Ася Кръчмарова - Добрич
 5. Цветелина Калчева - Троян
 6. Яница Динкова - Хасково
 7. Владимир Кушлев - Банско
 8. Таня Петкова - Борован
 9. Павлина Цанева - Николаево
 10. Десислава Манова - Долна Митрополия
 11. Веселина Недялкова - Павел Баня
 12. Татяна Николова - Нови Пазар
 13. Ваня Вълчева - Р-н "Владислав Варненчик", Варна

В делови порядък бяха докладвани, обсъдени и единодушно приети всички решения по съответните точки от дневния ред.

След закриване на ОС на НАСО РБ, всички присъстващи имаха възможност да се запознаят с презентацията на Венцеслав Кожухаров – експерт към НСОРБ, за предстоящите промени на комплексното административно обслужване, произтичащи от измененията и допълненията в АПК и РМС №704/05.10.2018 г.

На следващия ден, 19.04.2019 г., се проведе предварително планираната паралелна проява - информационна среща с представители на Държавна агенция „Електронно управление“, открита от г-жа Румяна Дъчева, Член на УС на НАСО РБ и Секретар на Община Севлиево.

Водещ на първата работна сесия беше Красимир Симонски, Заместник – председател на Държавна агенция „Електронно управление“. Обсъдени бяха теми, свързани със Стратегия за развитие на е-управлението в Р България, Пътната карта за изпълнение на Стратегията и проекти за общините, Архитектура на електронното управление в Р България и Киберсигурност и предстоящите избори за Европейски парламент.

След презентация по тематичната програма, г-н Николай Минев – директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ и г-н Симонски направиха демонстрация за извършване на Електронни административни услуги от общини, Автентикация, Е-връчване и Е-плащане.

С удовлетворение от втория работен ден беше закрита деловата част на програмата.

В два поредни дни, на 17.04. и 18.04.2019 г., се проведоха и заседания на УС на НАСО РБ.