Членство

Право да членува в “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” /НАСО РБ/ има всеки секретар на община/район, който приема Устава, желае да съдейства и да допринася за постигане на целите на Сдружението. Членството в НАСО РБ е доброволно.

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 

  1. Кандидатите за нови членове на Сдружението, секретари на общини/райони, подават писмено заявление до Управителния съвет, в което декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на Устава. От този момент кандидатът придобива всички права по чл.10 от Устава с изключение на право да участва в работата на Общото събрание, правото да избира и да бъде избиран в другите органи на Сдружението.
  2. Съгласно чл. 14, ал.1 от Устава на НАСО РБ, кандидатите за членове на Сдружението заплащат годишната си имуществена вноска/членски внос заедно с подаване на заявлението.
  3. Общото събрание на Сдружението е органът, който има мандат да вземе решение за приемането или отхвърлянето на кандидатури за членство (чл. 17, ал. 1, т.5 от Устава на НАСО РБ). Управителният съвет внася кандидатурата за разглеждане на следващото Общо събрание.

Документите за членство се изпращат подписани и сканирани на електронната поща на НАСО РБ - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на хартиен носител на адрес:

5300 гр. Габрово 

пл. „Възраждане“ № 3

за НАСО РБ

Документи за изтегляне: 

Заявление за членство

 

НАСО РБ - ЕИК 107034878

Банкова сметка - BG65FINV915012BGN0JWN1

BIC код: FINVBGSF

ПИБ АД – клон Габрово