От 2002 г. бюлетинът “Секретар” се радва на особен интерес не само сред секретарите на общини, но и сред другите общински ръководители и служители и всички партньорски организации. И за в бъдеще бюлетинът ще отразява в оперативен план дейностите на асоциацията и на партньорските организации, които имат пряка връзка с работата на местните власти. Под формата на отделни рубрики се коментират и предлагат експертни мнения на водещи експерти по приложение на нормативни актове, обмен на опит, положителни практики и т.н., полезни и търсени от всички ръководители и служители в общините. Материалите са илюстрирани с богат снимков материал. При необходимост, към съответните издания ще има и тематични притурки, фонограми от интересни изказвания на водещи експерти и партньори.
Ежегодно, като притурка към „Секретар”, се издава и „Справочник на НАСО РБ”, съдържащ актуална контактна информация за секретарите на общини в цялата страна.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022