Е-информация

е-инфо е дейност стартирала спонтанно в началото на 2007, подобно на е-консултация. Тя включва периодично публикуване на информация за текущи програми за кандидатстване с проекти, по линия на донори, министерства, ведомства и организации. Подборът се извършва в офиса на асоциацията и обхваща тематична насоченост на програмите, с пряко отношение към общинските дейности, приоритетно - към дейността на секретарите на общини. Така членовете пестят време да търсят подобна информация в огромния поток от такава, както и имат възможността да заявяват необходимост от информация с конкретна тематична насоченост, която се предоставя своевременно до всички.