Е-консултация

Това е електронна услуга за членовете на сдружението и се наложи като една от най-използваните и най-полезни през последните години. По електронна поща членовете периодично, при спешна необходимост, задават въпроси и получават отговори в реално време по актуални въпроси и казуси. Към 31 декември 2023 г. са направени 1037 консултации, свързани с практики по прилагане на нормативни актове – по атестация, определяне на възнаграждения, трудовоправни, прилагане на ЗОП, ЗДСл, ЗА, ЗМИ и др. Броя на подадени предложения и становища, обикновено е над 80-90%. Събраната информация „въпроси – отговори” се оформя в база данни и се предоставя ежегодно на членовете на сдружението в електронен вид.