Общо е безпокойство в общините от наближаване на 01.11.2018 г., датата на която ще се премине изцяло към електронен обмен на документи между администрациите.

Секретарите на общини, като пряко отговорни за този процес, имат усещане, че няма да могат да се справят с реалните трудности, които ще възникнат.

Към 01.11.2018 г. се очаква да е налице технологична готовност за обмен на документи, като бъдат отстранени съществуващите към настоящия момент проблеми в обмена на документи между администрациите.

Прочети още...

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Възлагане на кметове на общини и кметства от частни съдебни изпълнители /ЧСИ/ и нотариуси да връчват съдебни книжа.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА,

Обръщам се към Вас в качеството ми на Председател на Управителния съвет /УС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/

Прочети още...

След направеното проучване на мненията на секретари на общини, членове на НАСО РБ, констатирахме, че има твърде голяма разнопосочност на отговорите по поставените въпроси, свързани с предложения ЗИД на ЗДСл, публикуван на Портала за обществени консултации на 01.02.2016 г. и това е обяснимо! То се дължи, от една страна - на уникалността на условията във всяка малка, средна или голяма община, а от друга - с липсата на условия за унифицирано приложение на ЗДСл на централно и местно ниво.

Прочети още...

Във връзка със спешно запитване за становище по представения проект за ЗИД на ЗГР, НАСО РБ проведе блиц-кампания за проучване на мнението на секретарите на общини - членове на асоциацията, както и ръководители и експерти от общинските звена "ГРАО". По-долу прилагаме нашите предложения, съпроводени със съответните мнения, съображения, мотиви и проблемни въпроси, както следва:

Прочети още...

Становищата са публикувани и в Портала за децентрализация на МС, раздел "Национална асоциация на секретарите на общини в Република България". Повече информация може да прочетете от тук.

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018