Споделяме вълнуващи моменти от проведените регионални срещи на НАСО РБ - гр. Плевен, гр. Разград, гр. Пазарджик и гр. Димитровград

Споделяме вълнуващи моменти от проведените регионални срещи на НАСО РБ - гр. Плевен, гр. Разград, гр. Пазарджик и гр. Димитровград

В изпълнение на насоките за дейността на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България за 2024 г. и решение на Управителния съвет, в периода 19 юни-25 юни 2024 г. се проведоха четири регионални срещи на секретарите на общини и райони:

- на 19 юни 2024 г. в гр. Плевен, в конферентна зала в сграда "Гена Димитрова", регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен; Галерия

- на 20 юни 2024 г. в гр. Разград, в конферентна зала в хотел „Лес“, регионална среща на секретарите на общини и райони от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен; Галерия

- на 24 юни 2024 г. в гр. Пазарджик, в зала в Художествена галерия “Станислав Доспевски”, регионална среща на секретарите на общини и райони от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София; Галерия

- на 25 юни 2024 г. в гр. Димитровград, в заседателна зала в сградата на Община Димитровград, регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол: Галерия

Целта на тези срещи беше укрепване на професионалната общност на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и постигане на по-добро взаимодействие между членовете.

На регионалните срещи присъстваха 62 секретари на общини и райони, а общият брой на участниците, включващ и присъединилите се служители на ръководни длъжности в общинските администрации, надмина 75.

Събитията бяха с акцент върху управлението на човешките ресурси и междуличностните взаимоотношения в цялата им сложност, неяснота и несигурност.

Наш специален гост и водещ беше Сезгин Бекир, доктор по психология и клиничен психолог, почетен член на НАСО РБ.

От страна на символичните домакини откриването на събитията и приветствията към участниците бяха направени от доц. д-р Иван Малкодански, председател на Общински съвет Плевен, Добрин Добрев, кмет на Община Разград и Севгин Шукри, кмет на Община Лозница, Таня Колчакова-Янева, заместник-кмет на Община Пазарджик с ресор "Образование, култура, младежки дейности и спорт" и Иво Димов, кмет на Община Димитровград. Всички те в своите изказвания отбелязаха безспорно важната роля на секретаря на общината, като административен ръководител на администрацията и изпълняващ множество функции със значително влияние върху административните процеси и управлението на човешките ресурси. В знак на благодарност домакините получиха плакети на НАСО РБ.

Изнесената от д-р Бекир лекция „Хора за управление и управление за хората“ беше вдъхновяваща и мотивира присъстващите на регионалните срещи да участват активно в дискусиите.

Бързо променящата се организационна среда в периоди на преход изисква вземане на сложни решения, които имат много важна цел - да направим така, че днешните решения да не създадат утрешни проблеми. През изминалите две години обстоятелствата многократно поставяха секретарите на общини и райони в периоди на висока степен на натоварване и динамика, в които освен с преките си ангажименти те трябваше да се справят и с предизвикателствата на организационната промяна, сложните отношения между хората в работната среда и вземането на трудни решения, свързани управлението на най-ценния ресурс на администрацията – нейните служители.

В тази връзка, по време на своята презентация д-р Сезгин Бекир представи ясен модел и провокира дискусия върху някои от най-често срещаните дилеми, с които ръководителите се сблъскват при управлението на организационните процеси, свързани с хората.

В следващия панел „Предизвикателства на организационната промяна“ беше проведена ролева игра и решаване на казус от практиката от създадените екипи от участници.

Програмата на регионалните срещи включваше и пилотно проучване сред секретарите на общини в Република България на тема: „Регулаторните лаборатории като част от законодателната политика, основана на доказателства”, което имахме възможността да проведем с участието на Мария Нинова и Теодора Ангелова, ръководител на Националния център за парламентарни изследвания /НЦПИ/ - специализирано звено към Народното събрание. Проф. д-р Ирина Цакова, доктор по научна специалност „Теория на държавата и правото“ и професор по „Информационно право“,  представи  новите подходи в правната регулация за създаване и управление на безопасно пространство, където общините да тестват свои политики, иновативни услуги и бизнес модели контролирано, в ограничен материален и териториален обхват /например в определен квартал, за определена група граждани/ и при временни изключения от съществуващите нормативно правила.

Чрез попълване на въпросник, беше събрана и предстои да бъде анализирана информация за възможностите за създаване и управление на такъв вид пространства - регулаторни лаборатории. Резултатите от изследването ще послужат за установяването им като инструмент за подобряване на регулаторната среда и законодателството, включително в областта на високите технологии и управлението на данни.

По време регионалните срещи в неформална среда дискутирахме по важни въпроси и актуални приоритети в работата на секретарите на общини и райони, очертахме посоки за бъдещо единодействие и говорихме как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички членове на НАСО РБ проблеми.

Регионалните срещи на НАСО РБ бяха отлична възможност да укрепим нашите връзки и да намерим нови начини за сътрудничество, да обменим опит и идеи, както и да обсъдим текущи проекти и инициативи.

Удовлетворени и заредени с енергия от срещите, започваме подготовка на следващите дейности и събития.  

Изпълнени сме с благодарност към всички участници и към символичните домакини на четирите регионални срещи: Община Плевен и секретаря на общината - Соня Ганева, Община Разград и секретаря на общината - Нели Добрева, Община Пазарджик и секретаря на общината - Елена Куцева, Община Димитровград и секретаря на общината - Венета Колева.