Форум на НАСО РБ "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините"

Форум на НАСО РБ "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините"

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България организира успешен Форум на тема "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините", който се проведе на 18 и 19 януари 2024 г. в гр. Хисаря, Аугуста СПА Хотел.

Гост-лектор на обучението беше Николай Минев, експерт с повече от 30 години опит в областта на информационните технологии, прилагането им за автоматизиране на вътрешни работни процеси и такива, свързани с обслужването на гражданите.

В събитието взеха участие над 65 секретари на общини и райони, експерти и ръководители, отговарящи за предоставянето на електронни административни услуги в общините.

Целите на Форума бяха извършване на преглед и анализ на текущата нормативна рамка за предоставяне на електронни административни услуги от общините, изясняване на процеса на планиране и организация на електронното административно обслужване, идентифициране на проблемните области и представяне на технологични решения за оптимизация на административните процеси, възможности за повишаване на доверието в електронните административни услуги и споделяне на добри практики за ефективно взаимодействие между администрацията и гражданите.

Акцент в програмата беше и темата "Акт за управление на данните", с оглед обсъждане на задълженията на общините във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), обхвата на данните и начина, по който следва да се процедира при подготовката на отговора и изпращане на исканата от Министерство на електронното управление информация.

Участниците заедно преминаха през един интензивен процес, обсъдиха с лектора ключови организационни аспекти, вгледаха се в нормативната рамка и изследваха новаторски технологични подходи, които обогатиха знанията и уменията им, свързани с предоставянето на електронни услуги.

Представени бяха успешни модели и стратегии за подобряване на ефективността при предоставянето на електронни административни услуги, както и методи за адаптиране към променящите се потребителски изисквания.

По време на деловата програма бяха давани множество примери и бяха предложени практически решения по дискутираните проблеми.

Основната мисия на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е да оказва подкрепа и да отстоява професионалните интереси на всички секретари на общини и райони, които членуват в Асоциацията. В тази връзка в резултат на дискусиите и направения анализ на задълженията на общините визирани в Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните) се установи и подчертана необходимостта от допълнителни указания от Министерството на електронното управление относно прилагането на изискванията в областта на повторното използване на данни, за което Националната асоциация на секретарите на общини в Република България ще настоява.

Целта на Форума беше не само да предостави информация, да обогати знанията и уменията на участниците в сферата на електронното управление, но и да насърчи комуникацията и споделянето на добри практики между участниците, така че бързо и ефективно всички да получават стойност от опита на другите. По време на цялото събитие, чрез предвидени в програмата мрежови разговори, беше провокирано създаването на нови контакти между участниците и развиване на организацията като общност.

В края на Форума бяха обсъдени въпроси и актуални приоритети, както и предложения за дейности, които да определят бъдещето единодействие на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България по разрешаване на общите за секретарите на общини и райони проблеми.