Регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол

Регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол

Вчера, 25 април 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, се проведе регионална среща на НАСО РБ за секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол .

По време на откриването Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, подчерта, че идеята на срещата е да се дискутират важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички

 проблеми. „Предстои ни година, изпълнена с ангажименти, които са пряко свързани със задълженията ни като секретари. Сега е моментът да търсим решения, за да улесним работата си, както нашата, така и на администрацията.“ – каза още Валя Радева.

Символичен домакин на регионалната среща и неин модератор беше секретарят на Община Казанлък и член на УС на НАСО РБ Иванка Иванова, която приветства участниците и изрази увереността си, че успешното провеждане на планираните за 2023 г. четири регионални срещи на Асоциацията  бъде продължено в днешния ден.

На срещата присъстваха 19 секретари, 1 представител на звено „ГРАО“ и 2 бивши членове на НАСО РБ. От страна на управителните органи на Асоциацията се включиха Делян Иванов - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Стара Загора, Зихни Дурмуш - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Момчилград, Мария Найденова - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Ценово, както и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ.

Димитър Димитров - член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Угърчин, финансист със значителен професионален опит в общинска администрация и експерт към НСОРБ,  представи правната рамка и нормативната уредба при хипотезата на неприет държавен бюджет за 2023 г., възможностите,  различните подходи и решения, които могат да се използват при ограниченията на финансовите разплащания за възнаграждения на служителите. Обсъдени бяха различни форми за нефинансови стимули на служителите в администрацията и бяха посочени добри практики в тази посока. Всички участници в регионалната среща отбелязаха тревожния факт, че липсата на осигурен финансов ресурс за увеличение и ръст на индивидуалните  възнаграждения на служителите се отразява в значителна степен на тяхната мотивацията и те все по-трудно могат да бъдат задържани в общинските администрации.

Във фокуса на регионалната среща бяха и въпросите, свързани с проведените на 02.04.2023 г. избори за народни представители. Споделиха се трудностите и предизвикателствата, произтичащи от новите моменти в изборния процес и приложение на измененията на Изборния кодекс. В рамките на срещата се потърсиха решения на проблемите, с които на практика се сблъскаха общините, очертаха се предложения за подобряване на организационно-техническата подготовка на изборите и засилване на комуникацията между отговорните институции.

В края на деловата част се анонсира идеята за организиране на Форум на НАСО РБ в края на м. юни, обсъдиха се предстоящите дейности и насрочените за м. септември и м. октомври регионални срещи за Североизточен и Югозападен регион.