Вчера, 25 април 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, се проведе регионална среща на НАСО РБ за секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол .

По време на откриването Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, подчерта, че идеята на срещата е да се дискутират важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички проблеми. „Предстои ни година, изпълнена с ангажименти, които са пряко свързани със задълженията ни като секретари. Сега е моментът да търсим решения, за да улесним работата си, както нашата, така и на администрацията.“ – каза още Валя Радева.

Прочети още...

На 25 април 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, намиращ се в парк „Розариум“, ул. „Войнишка“ №1, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички Вас проблеми.

Ще имаме възможност да дискутираме организационно-техническата подготовка на проведените на 02.04.2023 г. избори за народни представители, пред какви предизвикателства са били поставени общините и как са се справили с тях, какво би могло да се подобри и за какви промени да настояваме преди следващите избори.

Във фокусът на срещата ще бъдат и практически въпроси, свързани с работата на общините при липса на приет държавен и общински бюджет за 2023 г., как ограниченията на финансовите разплащания за възнаграждения се отразява на мотивацията на служителите в администрацията и какви различни подходи и решения могат да се използват.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде втората от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите две са планирани индикативно през м. септември и м. октомври, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.

Вчера, 09 март 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, се проведе регионална среща на НАСО РБ, в която взеха участие 25 секретари и 3 представители на звената „ГРАО“ от общините от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

Откриването на срещата направи Валя Радева - председател на УС и секретар на Община Сливен. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Община Габрово Полина Тихова, която приветства участниците и сподели, че се надява на днешния ден в гр. Габрово да се постави успешното начало на поредицата планирани за 2023 г. регионални срещи на Асоциацията.

Прочети още...

На 09 март 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.

Гост на регионалната среща ще бъде адв. Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска администрация и адвокат от Адвокатска колегия – Габрово, с която ще имаме възможност да дискутираме измененията в Изборния кодекс, новите моменти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 02.04.2023 г. избори за народни представители.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде първата от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите три са планирани индикативно през м. април, м. май и м. септември, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.

Днес, 16.03.2022 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема „Нов регламент на административното наказване според Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 109/ 20 г., в сила от 23.12.2021 г./. Актуална практика по приложението на режима на конфликта на интереси в местното самоуправление“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 110 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ; юристи на общини; служители от звената за контрол и инспекторат; членове на Комисии за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал. 1 от ЗПКОНПИ и служители, отговарящи за документацията и регистрите по ЗПКОНПИ.

Прочети още...

Днес, 08.12.2021 г., от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща на тема „Нови стандарти за телефонна комуникация с гражданите и бизнеса в общинската администрация (въведени с чл. 8а от Наредбата за административно обслужване)“.

В срещата, организирана от НАСО РБ  в партньорство с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow, се включиха повече от 65 участника - секретари на общини или райони и служители от 45 общински администрации.  

Прочети още...

На 22.04.2021 г. чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема: "Промените в работната организация през 2020-2021 година".

За обучението се регистрираха и взеха участие над 60 секретари на общини, членове на НАСО РБ.

Г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри обучението и даде начало на работната сесия. 

Прочети още...

НАСО РБ организира безплатно онлайн обучение на тема: „Промените в работната организация през 2020 – 2021 година“.

Вече повече от една година разпространението на COVID-19 постави общините и всички нас пред предизвикателства и отговорности, които се отразиха значително на цялостната ни дейност и организация на работа.

Обучението е предназначено за членове на НАСО РБ и ще разгледа въпроси, свързани с правните последици от извънредното положение за общините в България, работно място и работно време на служителите, планиране на дейности и създаване на процедури, организационни и управленски отговорности на секретарите на общини.

Прочети още...

На 26.03.2021 г. /петък/ от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, НАСО РБ проведе онлайн Работна среща - дискусия "Организационно-техническа подготовка на избори за Народно събрание 2021" .

Прочети още...

Днес, 15.01.2021 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн семинар – дискусия на НАСО РБ на тема: „Актуални проблеми на системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация.

Семинарът, с около 60 участника, беше предназначен за секретарите на общини, членове на НАСО РБ, както и служители в отдел „Управление на човешките ресурси” и финансисти в общините.

Начало на семинара бе дадено от г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен. 

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022