Меморандумът е насочен към осигуряване на условия за бъдещи приятелство и партньорство, за обмен на опит, информация и взаимопомощ в области, свързани с публичната администрация и градските общности на двете републики.

Сфери на сътрудничество:

Прочети още...

Меморандум за партньорство 

между 

Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/,

представлявано от инж. Вельо Илиев – Председател на Управителния съвет 

и 

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/,

представлявана от София Янчева – Председател на Управителния съвет

Прочети още...

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ПРЕАМБЮЛ

Договарящите се страни:

1. Сдружение Национална асоциация на секретарите на общини в Република България / НАСО РБ /,представлявана от г-н Петър Харадинов, секретар на община Смолян, Председател на Управителния съвет на НАСО РБ

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018