Меморандум за сътрудничество между Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Меморандум за сътрудничество между Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 31.05.2023 г., председателят на Управителния съвет на НАСО РБ Валя Радева и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков подписаха Меморандум за сътрудничество.

На срещата присъстваха още Иван Динчев - член на Управителния съвет на НАСО РБ, проф.д.пс.н. Соня Карабельова - декан на Философския факултет, доц. д-р Албена Танева - ръководител на Катедра “Публична администрация” и проф. дпн Милена Стефанова - преподавател по дисциплините местна власт и администрация, сравнително местно самоуправление и сравнителна европейска публична администрация.

Меморандумът предвижда НАСО РБ и Софийският университет да обединят усилията си за сътрудничество в следните направления:

1. Осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студенти от СУ в общинските администрации в страната.

2. Организиране на срещи с практици от общинските администрации, учебни стажове за студенти, както и други инициативи от взаимен интерес.

3. Подпомагане на обучението на студенти и докторанти от СУ чрез организиране на публични лекции, дискусии, както и консултиране на учебни планове и програми с цел по-добрата практическа подготовка на студентите.

4. Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и други от взаимен интерес.

5. Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от взаимен интерес.

6. Съвместно кандидатстване по проекти от взаимен интерес

7. Обмяна на информация от взаимен интерес и съвместно организиране на публични събития за представяне на добри практики в сферата на публичното управление.

След официалното подписване на Меморандума се проведе и кратка работна среща за планиране на бъдещи партньорски дейности и проекти.