На 29 (вторник) от 16:00 ч., в гр. София, се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение „Форум Гражданско Участие“, в което Националната асоциация на секретарите на общини в Република България членува от 2012 г.

Преди деловата част на Общото събрание, от 14:00 ч., стартира дискусия на гражданските организации с управляващи на национално и местно равнище – съветниците на вицепремиерите Гроздан Караджов и Калина Константинова, и Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков.

На 30 март събитието продължи със стратегическа среща на членовете на сдружението и се обсъди бъдещето на ФГУ. Представени бяха изводите и препоръките от проведената през 2021 г. оценка на Индекс на гражданското участие на национално ниво, обсъдени бяха теми като дезинформацията, влиянието ѝ върху обществото генерално и конкретно върху работата на гражданските организации и механизмите за целенасочено разпространяване на неверни факти.

През 2022 г. сдружението отбелязва десетия си рожден ден. По повод празника, Валя Радева и Силвия Даскалова връчиха на дългогодишния председател на УС на ФГУ – Ива Таралежкова, подарък и колаж със снимки от участие на НАСО РБ в дейности на мрежата през изминалите години. По покана на ФГУ, в събитието взе участие и Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ до 2017 г.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022