На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди получиха две от тях. Авторите на отличените практики ще посетят седалището на Съвета на Европа в Страсбург.

Поздравления към номинираните общини  бяха поднесени от г-жа Мартина Тодорова, началник отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” към ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Юта Гуцкоу, ръководител на Отдела за добро управление към Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа, г-н Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС.

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха избрани три тематични области:
I. Общинска подкрепа за граждански инициативи
II. Нови технологии и решения в управлението
III. Социални иновации и партньорства

Критериите при оценка на практиките бяха:
1. Релевантност и въздействие
2. Публичност и прозрачност
3. Иновативност
4. Устойчивост

Номинираните практики в Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ бяха:
- Практика на община Бяла Слатина – „Малки проекти за по-уютна градска среда”
- Практика на община Добрич – „Заедно да осъществим мечтите на децата”
- Практика на районна администрация Слатина, СO – „Кой е срещу мен в мрежата”
- Практика на община Тунджа – „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи”
С второ място бе отличена практиката на община Добрич "Заедно да осъществим мечтите на децата"
Първо място се присъди на  практиката на община Тунджа "С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи".

Номинираните практики в Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“ бяха:
- Практика на община Варна - „Електронен архив "Стари семейни регистри"
- Практика на община Габрово – „ГИС приложение за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)”
- Практика на община Пловдив – „Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес”
- Практика на община Троян – „Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix-регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества”
Второ място зае практиката на община Пловдив "Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес".
Първо място спечели практиката на община Троян "Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix- регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества".

Номинираните практики в Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ бяха:
- Практика на община Велико Търново – „С грижа за възрастните хора”
- Практика на община Габрово – „Приеми ме на село”
- Практика на община Добрич – „Национална кампания „Зрънце живот”, в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми”
- Практика на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов”
Второ място бе присъдено на практиката на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила”.
С първо място бе отличена практиката на община Велико Търново "С грижа за възрастните хора"

Честито на отличените общини!

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018

Фирми - Партньори

 

lirex


 d bank


baltov