На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди получиха две от тях. Авторите на отличените практики ще посетят седалището на Съвета на Европа в Страсбург.

Поздравления към номинираните общини  бяха поднесени от г-жа Мартина Тодорова, началник отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” към ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Юта Гуцкоу, ръководител на Отдела за добро управление към Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа, г-н Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС.

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха избрани три тематични области:
I. Общинска подкрепа за граждански инициативи
II. Нови технологии и решения в управлението
III. Социални иновации и партньорства

Критериите при оценка на практиките бяха:
1. Релевантност и въздействие
2. Публичност и прозрачност
3. Иновативност
4. Устойчивост

Номинираните практики в Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ бяха:
- Практика на община Бяла Слатина – „Малки проекти за по-уютна градска среда”
- Практика на община Добрич – „Заедно да осъществим мечтите на децата”
- Практика на районна администрация Слатина, СO – „Кой е срещу мен в мрежата”
- Практика на община Тунджа – „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи”
С второ място бе отличена практиката на община Добрич "Заедно да осъществим мечтите на децата"
Първо място се присъди на  практиката на община Тунджа "С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи".

Номинираните практики в Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“ бяха:
- Практика на община Варна - „Електронен архив "Стари семейни регистри"
- Практика на община Габрово – „ГИС приложение за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)”
- Практика на община Пловдив – „Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес”
- Практика на община Троян – „Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix-регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества”
Второ място зае практиката на община Пловдив "Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес".
Първо място спечели практиката на община Троян "Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix- регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества".

Номинираните практики в Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ бяха:
- Практика на община Велико Търново – „С грижа за възрастните хора”
- Практика на община Габрово – „Приеми ме на село”
- Практика на община Добрич – „Национална кампания „Зрънце живот”, в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми”
- Практика на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов”
Второ място бе присъдено на практиката на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила”.
С първо място бе отличена практиката на община Велико Търново "С грижа за възрастните хора"

Честито на отличените общини!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018