Форум Гражданско Участие организира втора Национална среща за гражданско участие на 16-17 май. Тази година търсейки  какво ги свързва и какво ги мотивира да работят заедно, на една маса се събраха представители на организациите, членове на мрежата,  партньори и приятели от Национална асоциация на секретарите на общини в Република България, Заедно в часТук-тамДунавски форум за гражданско обществоECASНационален младежки форумМулти-култи колективКомисия Фулбрайтфондация Промянатафондация Джазтет, представители на община София и Троян, МРРБ.

Даниела Уршиц от община Виена сподели, че няма как да се постигне успех без да се работи заедно на всички възможни нива.

Анджела Родел, изпълнителен директор на комисия Фулбрайт, ни напомни, че онова отвъд личния интерес, прави връзките ни по-силни и устойчиви. 

Гражданските диалози с представители на местната и изпълнителната власт показаха пресечните точки между обществени каузи и местните и национални политики.

Мрежата се обедини около важни каузи за общността, по които да работи следващите години, а именно повишаване на доверието в гражданските организации, активни граждани на село, гражданско образование, операционализиране на промените в ЗЮЛНЦ, застъпничество за общински фондове за граждански инициативи.

По време на двудневната среща се проведе и Общо събрание на Сдружение „Форум гражданско участие“, в което и НАСО РБ е член. Част от дневния ред бе и избор на нов УС.

Благодарим на ФГУ за ползотворната среща, за новите идеи, за намерените съмишленици и смислените каузи.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018