Секретари се обучават по ЗНА

Секретари се обучават по ЗНА

НА 9-10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И АДМИНИСТРАЦИИ“, организиран съвместно с НАПОС РБ. Лектор на обучението бе СТЕФАН ТОДОРОВ – главен експерт в 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Основни теми на дискусията бяха:

  • преглед на промените в Закона за нормативните актове;
  • видове нормативни актове;
  • процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на общинските съвети; общи принципи и правила при изготвяне и приемане на актовете;
  • структура и съдържание на нормативните актове;
  • правно-техническо оформяне на приетите актове, удостоверяване и обнародване;
  • примери от практиката на държавните и местни органи.

В семинара взеха участие над 160 представители на местната власт в България – секретари на Общини, председатели на Общински съвети,  общински съветници, юристи на Общини и служители в звената по чл. 29а от ЗМСМА.