Уважаеми колеги,

От линковете по-долу можете да се запознаете с публикацията на колегите от Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/ http://pods-bg.org/?p=2183 за обобщените Резултати от обществената консултация по ЗИД на Закона за държавния служител. http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2016/02/Public-Consultation.pdf

Поздравяваме колегите от ПОДС и, персонално, колегата д-р Снежана Димитрова за отлично свършената работа!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018