Работната среща на УС и КС на НАСО РБ с представители на МС и Съвета за административната реформа /САР/ бе проведена под формата на „работна закуска” на 17.04.2015 г. в Арбанаси, непосредствено след ОС.

По време на срещата нашите управителни органи, в конструктивен стил, поставиха и коментираха подробно почти всички актуални за секретарите на общини и общинските администрации въпроси.

 Бяха поети и взаимни ангажименти, с оглед синхронизиране на работата на САР с НАСО РБ за ефективно решаване на въпросите, стъпна по стъпка, не само по КАО, но и по други важни за местните администрации проблеми.

 

Вече са налице и първите резултати:

  • САР ни предоставих пакет от материали, разработени до сега от Съвета;
  • Предоставен е въпросникът за текущите проверки по КАО;
  • Предоставен ни е и списък и график за "отварянето" на е-регистри;
  • Наши представители ще участват в редовните заседания на САР;
  • Наши представители ще участват в работата на Постоянната работна група по изготвяне на предложения за стандартизиране на общата администрация на централно и териториално ниво. 

Предстоят решения на УС за стиковане и създаване на условия за ефективна съвместна работа със САР - становища, представителство и т.н.

Предоставената ви информация считам, че, от една страна е важна и удовлетворява вашия професионален интерес, а от друга - ще ви мотивира за активно участие, за да посрещнем достойно очакванията за професионална експертиза от страна НАСО РБ по тези важни въпроси, както до сега! Убедени сме и разчитаме, тази инициатива за съвместна работа да допринесе сериозно за поетапното въвеждане на електронното управление на местно и централно ниво, както и на други работещи модели на управление, с оглед създаване на нормални, съвременни, законово уредени и унифицирани условия на работа на администрациите, в услуга на гражданите и бизнеса в Република България.

 

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022