Меморандум за сътрудничество между Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 31.05.2023 г., председателят на Управителния съвет на НАСО РБ Валя Радева и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков подписаха Меморандум за сътрудничество.

На срещата присъстваха още Иван Динчев - член на Управителния съвет на НАСО РБ, проф.д.пс.н. Соня Карабельова - декан на Философския факултет, доц. д-р Албена Танева - ръководител на Катедра “Публична администрация” и проф. дпн Милена Стефанова - преподавател по дисциплините местна власт и администрация, сравнително местно самоуправление и сравнителна европейска публична администрация.

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, участваха в Общо събрание на Форум Гражданско Участие (ФГУ)

На 29 (вторник) от 16:00 ч., в гр. София, се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение „Форум Гражданско Участие“, в което Националната асоциация на секретарите на общини в Република България членува от 2012 г.

Преди деловата част на Общото събрание, от 14:00 ч., стартира дискусия на гражданските организации с управляващи на национално и местно равнище – съветниците на вицепремиерите Гроздан Караджов и Калина Константинова,

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, бяха гости на Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16 юни 2021 г. в Хотел "RIU Pravets Golf&SPA Resort" - гр. Правец се проведе XIX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), в което взеха участие 107 делегати. Приветствия към участниците във форума отправиха Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Валя Радева - председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), проф. д-р Андрей Захариев и Красимира Германова - почетни членове на НАПОС-РБ.

Информационна среща-семинар

Информационна среща-семинар на тема „Актуални въпроси пред общинските администрации в Република България при въвеждане на принципи и компоненти на електронното управление“ се проведе на 31 май 2018 г., в  Рамада София Хотел, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ и ДА “Електронно управление“.

В семинара активно участие с въпроси и дебати по редица теми и проблеми по тях взеха над 100 представители на общините в РБългария, както и експерти от държавни администрации.

На първия си прием за 24-ти май като президент Радев покани представители на НАСО РБ

По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост на прием при Президента на Република България присъстваха представители на НАСО РБ: София Янчева - Председател на УС, Наталия Христова - Изпълнителен директор и Владимир Иванов - член на УС. По време на състоялата се среща с Президента, представителите на асоциацията поздравиха държавния глава с празника, обединяващ всички българи и изразиха благодарност за проявеното уважение и положително отношение към дейността на една от водещите професионални организации в местното самоуправление в РБ.

Шест общини с награди за добри практики в местното самоуправление

На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди получиха две от тях. Авторите на отличените практики ще посетят седалището на Съвета на Европа в Страсбург.

Точки на пресичане – ценности и каузи, които ни свързват

Форум Гражданско Участие организира втора Национална среща за гражданско участие на 16-17 май. Тази година търсейки  какво ги свързва и какво ги мотивира да работят заедно, на една маса се събраха представители на организациите, членове на мрежата,  партньори и приятели от Национална асоциация на секретарите на общини в Република България, Заедно в часТук-тамДунавски форум за гражданско обществоECASНационален младежки форумМулти-култи колективКомисия Фулбрайтфондация Промянатафондация Джазтет, представители на община София и Троян, МРРБ.

Секретари се обучават по ЗНА

НА 9-10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И АДМИНИСТРАЦИИ“, организиран съвместно с НАПОС РБ. Лектор на обучението бе СТЕФАН ТОДОРОВ – главен експерт в 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Основни теми на дискусията бяха:

  • преглед на промените в Закона за нормативните актове;
  • видове нормативни актове;

Резултати от консултациите относно ЗИД на ЗДСл

Уважаеми колеги,

От линковете по-долу можете да се запознаете с публикацията на колегите от Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/ http://pods-bg.org/?p=2183 за обобщените Резултати от обществената консултация по ЗИД на Закона за държавния служител. http://pods-bg.org/wp-content/uploads/2016/02/Public-Consultation.pdf

Поздравяваме колегите от ПОДС и, персонално, колегата д-р Снежана Димитрова за отлично свършената работа!

НАСО РБ със специалната награда на Портала за НПО в България

На 4 февруари 2016 г., в клуб „Перото“, НДК, София Информационният портал за неправителствените организации в България (ngobg.info) раздаде годишните си награди за шеста поредна година.

Специалната награда „Най-верен последовател" получи Васил Панчаров, Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/.