Проектът на НАСО РБ/АСКО по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Проектът на НАСО РБ/АСКО по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Информационна брошура

 

"Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините"

 

Брошурата може да бъде изтеглена от прикачения файл.