В периода  24 - 27.02.2013 г. група от 27 секретари на общини и районни администрации взеха участие в обучение вЕвропейския институт по публична администрация (ЕИПА) – Маастрихт, Холандия. Обучението бе на тема „Управление на проектния цикъл”, по проект „Усъвършенствуване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз”, по Договор № К11-22-1/19.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Прочети още...

Основание за разработка:

Компонент 2: Организационна устойчивост; Дейност 6 – Проучване на потребностите от подобряване на капацитета на НПО за осигуряване на организационна устойчивост, в това число и партньорство между тях и Регионалните сдружения на общините.

Дейността е част от проект: „Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините”, финансиран от ОП                             ” Административен капацитет. “ 

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022