Платформа/форум е новата услуга, която НАСО РБ предоставя от началото на месец Октомври 2020 г.

Платформа/форум се поддържа от НАСО РБ, в полза на нейните членове и включва различни форуми и теми с възможност за свързване на потребителите помежду им, дискусия, обмен на опит и самообучение, взаимопомощ и консултиране.

Предоставя възможност за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго потребителско съдържание.

Платформата осигурява достъп до информационни ресурси, които са разположени тематично и включват презентации от събития на НАСО РБ, статии, издания и други материали на електронен носител, включително и разработени по възлагане на НАСО РБ процедури, типови правила и документи.
Наличен е архив на е-консултации, извършвани от НАСО РБ.

Форумът е достъпен на следния адрес https://forum.naso-rb.org/

Използването на специалната част на Форума е единствено за членове на НАСО РБ и е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил.  

Регистрацията и създаването на потребителски профил се извършва от екипа на НАСО РБ, след заявка и изразено съгласие с правилата за ползване на Форума. 

Подадената заявка за регистрация и създаване на потребителски профил във форума на НАСО РБ се обработва и одобрява от екипа на НАСО РБ, в случай, че заявителят отговаря на изискванията на правилата за ползване на Форума.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022